Vodná elektráreň

Vodná elektráreň


Vodná elektráreň pozostáva z hydraulického systému, mechanického systému a zariadenia na výrobu elektrickej energie atď. Ide o kľúčový projekt na realizáciu premeny vodnej energie na elektrickú energiu.Udržateľnosť výroby elektrickej energie si vyžaduje nepretržité využívanie vodnej energie vo vodnej elektrárni.Výstavbou sústavy nádrží vodných elektrární možno umelo upraviť a zmeniť rozloženie hydraulických zdrojov v čase a priestore a realizovať trvalo udržateľné využívanie hydraulických zdrojov.
V hlavnej dielni vodnej elektrárne je mostový žeriav vo všeobecnosti zodpovedný za inštaláciu dôležitých zariadení, základnú prevádzkovú údržbu a bežnú údržbu.