Papierový mlyn

Papierový mlyn


Papierenský priemysel používa drevo, slamu, trstinu, handry atď. ako suroviny na separáciu celulózy varením pri vysokej teplote a pri vysokom tlaku a na výrobu buničiny.
Mechanický chápadlový žeriav zdvíha kotúče papiera v papierni, odváža ich do skladu, kde sa zvyčajne uchovávajú vertikálne v stohoch, a ukladá ich na miesto na prepravu.Manipulácia s rolkami papiera je kritickou úlohou pri výrobe papiera, preto si vyžadujú hladké a efektívne cestovanie.Uchopovací žeriav je užitočný najmä pri príprave na námornú prepravu, pretože balenie na zabránenie poškodeniu pri pohybe nákladnej lode znamená, že papierové kotúče nemožno zdvihnúť vákuovou technológiou.
SEVENCRANE prispel k produktivite papierenského a lesníckeho priemyslu.Či už dvíhate surovú buničinu do spracovateľských kádí, alebo odnášate hotové materské rolky z hlavnej výrobnej linky, ponúkame žeriavy a služby navrhnuté tak, aby vám pomohli pracovať bezpečnejšie a efektívnejšie.