Železničné pole

Železničné pole


Dvorové žeriavy SEVENCRANE ponúkajú cenné výhody v produktivite, spoľahlivosti a ceste rastu k plne automatizovanej prevádzke.Portálové kontajnerové žeriavy na koľajniciach sa používajú hlavne na nakladanie, vykladanie, manipuláciu a stohovanie kontajnerov v kontajnerových železničných prekladiskách a veľkých kontajnerových skladoch a prepravných dvoroch.Vďaka typu koľajnice znesie väčšie zaťaženie vďaka zvýšeniu počtu kolies.Preto sa rozpätie kontajnerových portálových žeriavov namontovaných na koľajnici zväčšilo.
Železničné žeriavy sa používajú najmä na záchranu pri vykoľajeniach železničných koľajových vozidiel, nakladanie a vykladanie ťažkého a veľkého nákladu pozdĺž železnice, projektovanie mostov a zdvíhanie stavebných materiálov.