oceliarsky priemysel

oceliarsky priemysel


Oceliarsky priemysel je priemyselným odvetvím, ktoré sa zaoberá najmä ťažbou železných minerálov, tavením a spracovaním železných kovov a inými priemyselnými výrobnými činnosťami vrátane ťažby železa, chrómu, mangánu a iných minerálov, výrobou železa, výrobou ocele, oceliarskym priemyslom, tavením ferozliatin, oceľou priemysel drôtov a jeho výrobkov a ďalšie pododvetvia.Je to jeden z dôležitých surovín v krajine.Okrem toho, keďže výroba železa a ocele zahŕňa aj ťažbu nekovových nerastov a produkty a iné priemyselné kategórie, ako je koksovanie, žiaruvzdorné materiály, uhlíkové produkty, tieto priemyselné kategórie sú zvyčajne tiež zahrnuté do rozsahu oceliarskeho priemyslu.
V celom procese výroby a prepravy sa musí používať mostový a portálový žeriav, naše pokročilé zdvíhacie zariadenia, technológie a servis môžu zlepšiť bezpečnosť a produktivitu operácií v každej oblasti vášho závodu.