Elektráreň na výrobu energie z odpadu

Elektráreň na výrobu energie z odpadu


Odpadová elektráreň je tepelná elektráreň, ktorá využíva tepelnú energiu uvoľnenú spaľovaním komunálneho odpadu na výrobu elektriny.Základný proces výroby energie v záťaži je rovnaký ako pri konvenčnej výrobe tepelnej energie, ale mal by byť nainštalovaný uzavretý odpadkový kôš, aby sa zabránilo znečisteniu životného prostredia.
Žeriav na manipuláciu s odpadom zohráva kľúčovú úlohu v moderných spaľovniach, kde platia prísne environmentálne smernice a manipulácia s materiálom musí fungovať maximálne efektívne už od príchodu odpadu, keď ho žeriav ukladá, triedi, mieša a dodáva do spaľovne.Typicky sú nad odpadovou jamou dva žeriavy na manipuláciu s odpadom, z ktorých jeden je záložný, aby sa zabezpečili minimálne prestoje.
SEVENCRANE vám môže dodať žeriav na manipuláciu s odpadom, ktorý zvýši vašu bezpečnosť a produktivitu.